klūkti

klūkti
1 klū̃kti, -ia (-a), -ė intr. prašyti, melsti: Aš klūkiù (kluoku) riešutų J. Jynai klū̃kė be paliovos, ir turėjau duoti šieno J. Pry tavo baltos galvos atėjom paguodos klū̃kti J. Klū̃kė klū̃kė, o ir tai nėko negavo Vdk. Klū̃kė klū̃kė, kol išklū̃kė nuo ano piningų Užv. Nujau tavęs klūkam S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • klukti — klùkti, ia, ė tr. gerti klukšniais: Jis malkais klukti arielką nesidrovėjo I, J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klūkti — 2 klū̃kti, ia, ė intr. žvejoti žiemą iškirtus eketes ir baidant į jas žuvis: Eisme klū̃kt su palediniu J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klūkti — 3 klū̃kti, ia, ė intr. kluikti (?): Nežinau kelio, klūkiu pakeliu JR17 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklūkti — 1 išklū̃kti, ia, ìšklūkė tr. išprašyti, išmelsti: Kol nu ano skatiką išklū̃ksi, du tris praleisi Up. Ìšklūkė nu Baškio ar šimtelį paskolinti Užv. Pelūzė išklūkė kelias dešimtis rimtos joties S.Dauk. klūkti; išklūkti; priklūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klunkti — 1 kluñkti, ia, ė intr. labai prašyti, klūkti: Tol kluñkė, tol kluñkė, iki tikrai pažadėjo duoti Slv. Ėjau ėjau, klunkiaũ klunkiaũ, vos išsiklunkiau Lkš. Jis gerą valandą kluñkė, kad pridėčiau maišelį avižų Žvr. Užteks kluñkt – vis tiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kluokti — kluõkti, ia, ė žr. 1 klūkti: Nekluõk, negausi Dr. Kluõk kluõk – vis iškluoksi Dr. Visos varlės … antrą kartą pradėjo kluõkti nuog aukštybių bočiaus, kad anoms kaničniai reik valdimiero PP22. Bukli (buklūs) pagonys, išradę pakabį (pakabų)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklūkti — 2 paklū̃kti, ia, pàklūkė intr. pažvejoti klūkiant: Su velniu mat paklū̃ksi Skdv. klūkti; paklūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paledinis — 1 paledìnis sm. (2) tinklas po ledu žvejoti: Eisme klūkti su palediniù Erž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priklūkti — 1 priklū̃kti, ia, prìklūkė tr. priprašyti: Klūk klūk, nėkaip negali priklū̃kti laišką parašyti Skd. klūkti; išklūkti; priklūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”